Faculty

 

Dually-appointed academicians

Dai Hao , Yang Shizhong

National Grade Famous Teachers

Fu Fenglin

Honorary Professor

J.L. Massey   Lin Shu   Shuo-Yan Robert Li

The Recruitment Program of Global Experts

Shen Bazhong

Cheung Kong Scholar

Fang Yuguang , Li Jiandong , Yang Weihao

Recipients of the National Science Foundation for Distinguished Young Scholars

Li Jiandong

National “key Talents” and “New Century Key Talents”

Li Jiandong

Scholars Selected into the Ministry of Education New Century Talents Supporting Program:

Ma Wenping , Sheng Min , Li Zan , Zhang Bianling , Zhao Liqiang , Li YunSong

Shaanxi Provincial “One Hundred Talents”

Yan Zheng

Shaanxi Provincial “Trans-century Talents”

Li Jiandong  , Zhang Hailin , Ge Jianhua

Recipients of the “Award for the Young Teachers of the Institutions of Higher Learning under the Ministry of Education”

Li Jiandong

supervisors of Ph.D. candidates:

CaiNing        LiJiandong    ZhangHailin    GeJianhua        HuYupu        LiHui

BaiBaoming     QiuZhiliang   LuZhaoyang     LiBingbing       YangKehu      MaWenping

RenGuangliang  ShengMin      LiZan          LiYing           WenAijun      LiYunsong

SongBin        ZhaoLiqiang   LiHongyan      XiangZheng       YangQinghai   XiaoSong

LiYongzhao     YanZheng      ChenJian       ChenXiaofeng     ZhangWeiguo